Great music in a small body (5-08-2011) – SVE/ENG

(translation below).

“Stor musik i en liten kropp, så kan Irene Veneziano beskrivas. Både Schubert och Liszt hanterades mjukt och dynamiskt, och fantastiskt nyanserat. Till exempel Liszts spanska rapsodi kan inte bli mer kraftfull. Och så polska kvartetten Apollon Musagète som tog sig an Mendelssohns Stråkkvartett i a-moll. De kröp ”under huden” på verket och hittade dess innersta känslor. Dessa fem unga musiker, Veneziano och Apollon, är ännu i början av sina karriärer men redan stora musiker. Mina personliga favoriter och en fantastisk avslutning på kvällen.2

http://arbetarbladet.se/kultur/recensioner/musik   Friday 5th August 2011 

Bodil Proos

—-

“Great music in a small body, here’s how to describe Irene Veneziano. Both Schubert Liszt were carried out smoothly and dynamically, with great subtlety. For example, the Spanish Rhapsody by Liszt could not be played in a more powerful way. And the Polish Musagète Apollon Quartet, who played the String Quartet in A minor by Mendelssohn, from which they managed to pull off the most intimate feelings. These five young musicians, Veneziano and Apollon Quartet, are still at the beginning of their careers, but are already great musicians. They were my favorite musicians and the conclusion of the evening was amazing.

http://arbetarbladet.se/kultur/recensioner/musik   Friday 5th August 2011

Bodil Proos

03082011878