Grande musica in un corpo piccolo (5-08-2011)

(traduzione sotto).

“Stor musik i en liten kropp, så kan Irene Veneziano beskrivas. Både Schubert och Liszt hanterades mjukt och dynamiskt, och fantastiskt nyanserat. Till exempel Liszts spanska rapsodi kan inte bli mer kraftfull. Och så polska kvartetten Apollon Musagète som tog sig an Mendelssohns Stråkkvartett i a-moll. De kröp ”under huden” på verket och hittade dess innersta känslor. Dessa fem unga musiker, Veneziano och Apollon, är ännu i början av sina karriärer men redan stora musiker. Mina personliga favoriter och en fantastisk avslutning på kvällen.2

http://arbetarbladet.se/kultur/recensioner/musik   Venerdì 5 Agosto 2011 

Bodil Proos

—-

“Grande musica in un corpo piccolo, ecco come descrivere Irene Veneziano. Sia Schubert che Liszt sono stati eseguiti senza intoppi e in modo dinamico, con grande sottigliezza. Per esempio, la Rapsodia spagnola di Liszt non poteva essere suonata in modo più potente. E il Quartetto polacco Apollon Musagète, che ha suonato il Quartetto per archi in la minore di Mendelssohn, da cui sono riusciti a tirare fuori i sentimenti più intimi. Questi cinque giovani musicisti, Veneziano e Apollon Quartet, sono ancora agli inizi della loro carriera, ma sono già grandissimi musicisti. Sono stati i miei preferiti e la conclusione della serata è stata sbalorditiva.”

http://arbetarbladet.se/kultur/recensioner/musik   Venerdì 5 Agosto 2011 

Bodil Proos

03082011878