Venerdì 15 Marzo 2013 – Ptuj (SLOVENIA)

Castle hall, Na gradu 1, h 19.30.

Recital solistico

  • Chopin: Scherzo op.31, Polacca op.44, Ballata op.23
  • Clementi: Sonata op.25 n°5; Repighi: Notturno
  • Puccini: Arie d’opera
  • Liszt: Parafrasi sul Rigoletto